https://www.traditionrolex.com/21
https://www.traditionrolex.com/21
Entegre Yönetim Sistemi Politikamız | HEPTEKNİK

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Hepteknik  ailesi olarak;

 

Ülkemizdeki ve Dünya pazarındaki rekabetin öngördüğü koşulsuz müşteri memnuniyeti için yüksek kalite ve standartlarda Otomotiv, Savunma Sanayi, İş makineleri Sektörüne Talaşlı İmalat Metodu ile yedek Parçala  üreteceğiz.

 

Ulusal/Uluslararası yasal düzenlemelere eksiksiz uyacağız.

 

Tüm faaliyetlerimizi insan ve çevre odaklı sürekli gözden geçireceğiz. Faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz çevre etkilerini en aza indirmek, iş/çevre kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tedbirleri alıp iyileştirme çalışmalarını yapacağız.

 

Entegre Yönetim Sistemimizi daha verimli ve etkin kılmak için iş risklerimizi etkin bir şekilde yönetirken, çalışanlarımızın bilinç ve sorumluluğunu da geliştirip yaygınlaştıracağız.

 

Kısıtlı doğal kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanacağız.

 

Yaşam döngüsü çerçevesinde atıkların kaynağında azaltılmasını, ayrıştırılarak yeniden kullanımını, geri dönüşümünü ve gerekli olanların yasal bertarafını sağlayacağız.

 

Sektörümüzde öncü olacağız, bunun için; ürün güvenliği de dahil, tüm rakip ve paydaşlarımıza örnek olacağız, teknolojik gelişmeler, paydaşların talep, beklenti ve gereksinimlerini göz önüne alarak, politikamızla birlikte kalite, çevre ve iş sağlığı iş güvenliği uygulamalarımızı risk ve fırsat odaklı yaklaşımla sürekli gözden geçirerek, iyileştireceğiz.

 

 

Genel Müdür

M.Serdar Hepsevim

20.11.2022

 

https://www.traditionrolex.com/21